Телефон: 0888 213 615 / 0885 310 416

Email: [email protected]

Нова Загора ул. „Димитър Благоев“ №3

Пoнеделник - Петък 8.00 - 17.00

Прессъобщение

Прессъобщение

На 20.05.2019 г.  в конферентната зала на бившата сграда на ОСО в гр. Нова Загора, находяща се на адрес ул. „Цар Иван Асен ІІ“ № 14, ет. 2 от 09:30 часа ще се проведе заключителна пресконференция по проект BG16RFOP002-3.001-0095-C01 „Подобряване на енергийната ефективност в „Блиц” ЕООД” съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, като:

 

Обща стойност на проекта: 2 139 549.76 лв.

Европейско финансиране: 1 262 503.58 лв.

Национално финансиране: 222 794.75 лв.

Собствено финансиране: 654 251.43 лв.

Продължителността на проекта: 18 месеца